Croeso i'n siop ar-lein!

Newyddion Diwydiant

  • Aquaculture – increasing demand brings huge opportunities

    Dyframaethu - mae galw cynyddol yn dod â chyfleoedd enfawr

    Mae'r diwydiant dyframaethu wedi bod yn ehangu ac yn esblygu'n gyflym. Heddiw, mae dyframaeth yn cyfrif am 50 y cant o'r pysgod sy'n cael eu bwyta'n fyd-eang. Disgwylir i'r ddibyniaeth ar ddyframaeth barhau i gynyddu, ar gyfradd twf cynhyrchu cig arall ar sawl gwaith. Mae'r ddibyniaeth gynyddol hon ar ddyframaeth ...
    Darllen mwy